กระป๋องพลาสติก PET
LAZ STEP ออกแบบและ ผลิต กระป๋องพลาสติก PET FOOD GRADE (กระป๋องPET) โดยการพัฒนาคุณภาพเนิ้อพลาสติกให้เพื่อการใช้สัมผัสกับอาหารโดยตรง โดยออกแบบให้มีขนาดและความจุหลากหลาย ให้ผู้ประการทางด้าน
อาหารเลือกใช้อย่างเหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำ และให้ความรู้ทางด้านการบรรจุ เกี่ยวกับ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และฝา อายุการเก็บที่เหมาะสม

เช่นการใช้กระปุกพลาสติกชนิดนี้ เป็นกระปุกน้ำพริก เราก็จะให้คำแนะนำเรื่องค่าความเป็นกรดเป็นด่าง การเลือกใช้ฝาพลาสติก การเก็บ กระบวนการการผลิต เป็นต้น


เครื่องปิดฝากระป๋อง
เครื่องปิดฝากระป๋อง ทุกรุ่นของเรา เราเน้นออกแบบ และผลิต ให้เป็นเครื่องที่ลูกค้าลงทุนง่ายๆ แต่อายุการใช้งานยาวนานนับ 10 ปี จึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนการออกแบบ และการผลิตที่ถูกต้องตามแบบวิศวกรรม ให้ใช้ชิ้นส่วนประกอบน้อย
แข็งแรง เช่น
อุปกรณ์น้อยชิ้น แต่สามารถทำงานได้ดี
อะไหล่ส่วนใหญ่ ใช้อะไหล่มารตรฐานในการผลิต ต้องหาได้ในประเทศ
ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนในการปรับตั้งเครื่องเพื่อให้เหมาะกับขนาดกรป๋อง หรือขนาดฝา
ทนทาน ด้วยการออกแบบ และการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตราฐาน
ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
ช่วยให้ลดต้นทุนและเพิ่มกำลังผลิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ใช้วัสดุหรือโลหะเกรดดีพิเศษชนิดที่มีความแข็ง
ลูกปืนที่ใช้ในเครื่องจักรทุกรุ่น คัดเลือกแบบที่ลดภาระการบำรุงรักษา จึงไม่ต้องหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งาน

กระป๋องพลาสติกรุ่นต่าง ๆ
เครื่องปิดฝากระป๋อง Manual แบบตั้งโต๊ะ รุ่น LZM05
เครื่องปิดฝากระป๋อง Manual แบบตั้งพื้น รุ่น LZM04
เครื่องปิดฝากระป๋อง Manual แบบตั้งพื้น รุ่น LZM06
เครื่องปิดฝากระป๋อง SEMI AUTO รุ่น LZS02
เครื่องปิดฝากระป๋อง SEMI AUTO รุ่น LZS04

เครื่องปิดฝากระป๋อง Manual รุ่น LZM05
เครื่องปิดฝากระป๋อง Semi Auto รุ่น LZS04


เครื่องปิดฝากระป๋อง Manual รุ่น LZM04
เครื่องปิดฝากระป๋อง Semi Auto รุ่น LZS02